Copyright 2022 - Custom text here

Основни циљ и правац свих активности у Установи усмерени су на јачање стандарда корисника, побољшање материјалног положаја запослених, као и очување и ефикасно одржавање објеката и опреме уз неопходне иновације за рационално пословање.

У Установи се корисницима обезбеђује становање, задовољење основних животних потреба и здравствена заштита. Сви објекти у Установи, грађевински и технички испуњавају услове предвиђене Правилником о ближим условима за почетак рада и обављање делатности, као и услове предвиђене нормативима и стандардима Установа социјалне заштите за смештај пензионера и других старих лица. Такође опрема стамбеног дела и простора за пратеће садржаје у потпуности задовољава потребе корисника и прилагођена је њиховој структури.