• Дом за старе Обреновац

  • Забава

  • Дечија приредба

  • Приредба

Copyright 2022 - Custom text here

Окупациона терапија је један од најстаријих облика радне терапије...

Окупациона терапија је један од најстаријих облика радне терапије. Циљ терапије је да мотивише кориснике како би активно учествовали у некој активности. Три пута недељно радни терапеути обилазе стационар. Са њима увек иде корисник, гитариста Срећко Карановић. Док их он увесељава пријатним звуцима музике, тееапеути их анимирају. Неки корисници мотају вуницу, неки играју карте, а има и оних који само посматрају и уживају. На одласку увек питају кад ће доћи следећи пут.